Nad Medzou
Nad Medzou

 Triedy a triednictvo:  5.- 9.ročník

   

P.č.

Trieda

Triedný učitež

    1.    V.A Mgr.Jozef Veisenpacher

    2.    V.B Mgr. Klaudia Balážová
    3.    V.C

RNDr. Beáta Hatalová

   
    4.    VI.A

Mgr. Zuzana Petkáčová

    5.    VI.B

Mgr. Želmíra Novotná

    6.    VI.C Mgr. Miroslav Pollák
    7.    VII.A RNDr. Alica Kačengová
    8.    VII.B Mgr. Adriana Spodníková
    9.    VII.C Ing. Darina Novotná
    10.    VIII.A Mgr. Eva Mochnacká
    11.    VIII.B Ing. Peter Špirka
    12.    VIII.C Mgr. Andrea Legátová
    13.    VIII.D Mgr. Miroslav Murgáč
    14.    IX.A Mgr. Marta Hojnošová
    15.    IX.B Mgr. Valéria Kriegerová
    16.    IX.C Mgr. Mária Ondrová
    17.    IX.D Mgr. Martina Dzurillová
        
         

     Počítadlo prístupov: 013458 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.