Nad Medzou
Nad Medzou

 Triedy a triednictvo:  1.- 4.ročník

   

P.č.

Trieda

Triedný učitež

 

    1.    I.A PaedDr. Júlia Gondová
    2.    I.B

Mgr. Miroslava Hladká

    3.    I.C Mgr. Mária Barabasová
    4.    II.A

PaedDr. Mária Grešiová

    5.    II.B Mgr. Anna Balážová    
    6.    II.C Mgr. Zuzana Žigrajová
    7.    III.A Mgr. Zuzana Sužovská
    8.    III.B Mgr. Daniela Duláková
    9.    III.C PaedDr. Dana Hofericová
    10.    IV.A Mgr. Mária Uličná
    11.    IV.B

PaedDr.Iveta Mandáková

         

   

 

 

 

 

     Počítadlo prístupov: 013458 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.