Nad Medzou
Nad Medzou

Rada školy          

            Zástupcovia rodičov žiakov

                    1. Ing. Miroslav Greš - predseda RŠ

                    2. Ing. Mária Novysedláková

                    3. Mária Kopperová

                    4. Martina Majková

            Zástupcovia pedagogických pracovníkov

                    1. Ing. Peter Špirka

                    2. RNDr. Alica Kačengová

            Zástupcovia nepedagogických pracovníkov

                    1. Jarmila Čižmáriková

            Zástupca CVČ (Centrum voľného času ADAM)

                    1. Mgr. Ivan Pirnik

            Zástupcovia Mestského úradu

                    1. MUDr. Ján Pukluš

                    2. Ing. Karol Mitrík

                    3. Ing. Ľubomír Pastiran

            Predseda rady školy

                    1. Ing. Miroslav Greš


            Rada rodičovského združenia

            Predseda RZ:   Ing. Juraj Kaščák

            Podpredseda:  Ing. Mária Novysedlaková

            Zapisovateľ:    Martina Majková                             

            Hospodár:       Marta Bendíková


     Počítadlo prístupov: 013458 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.