Nad Medzou
Nad Medzou

História školy

    Prvá zmienka o škole s názvom Rímsko-katolícka žudová škola siaha až do rokov 1363-1365. To je dôvodom, prečo sa vo všetkých prístupných dokumentoch naša škola vydáva ako prvá. Prelom v jej existencii je 14. september 1914, keď bola odovzdaná novostavba na Hviezdoslavovej ulici. V roku 1944/45 bola škola premenovaná na Štátnu meštiansku školu dievčenskú.

V roku 1948/49 sa opä škola premenovala na Strednú školu dievčenskú. Zlúčením Strednej školy dievčenskej a II. deväročnej školy vznikla I. osemročná škola. To sa udialo v roku 1953/54. 6. september 1963 sa pre našu školu stal prelomovým. Bol usporiadaný slávnostný manifestačný sprievod zo starej školskej budovy na Hviezdoslavovej ulici do novej budovy I. základnej deväročnej školy Nad Medzou. Začala sa písa novodobá história školy.

   

     Počítadlo prístupov: 013458 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.