Nad Medzou
Nad Medzou

Vitajte na našej škole
 
Viac informácii najdete na www stránke školy www.zsnmsnv.edu.sk        ZŠ Nad Medzou sa radí medzi moderné a úspešné školy v rámci regiónu Spiša a to nielen svojim vybavením, ale aj dosiahnutými výsledkami vo výchovno - vzdelávacom procese, výsledkami v rôznych súťažiach a prístupom pedagógov k žiakom i rodičom.

        Výhodou školy je jej geografická poloha. Areál školy sa nachádza v blízkosti centra mesta. V súčasnosti škola poskytuje výchovu a vzdelávanie 682 žiakom z mesta a okolitých obcí. Škola sa snaží prispôsobovať sa meniacim podmienkam života - zmeniť filozofiu výchovy a vzdelávania od tradičnej k tvorivo-humanistickej, kde sa dôraz kladie na aktivitu, tvorivosť, schopnosť racionálne sa učiť.

     Počítadlo prístupov: 013458 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.